Onder specials verstaan wij alles wat niet onder de andere items past. Als het van hout is kunnen wij het maken.
Dit kan variëren van mooie kapconstructies en speciale houtverbindingen tot scheepsonderdelen, zoals masten, luiken, stuurwielen, etc.